Vi har ledige stillingar som rekneskapsførar og autorisert rekneskapsførar

Økonomiservice AS er av dei større sjølvstendige rekneskapsførarselskapa i landet med kontor i Lærdal, Årdal, Sogndal og Vang.

Verksemda har i dag 23 tilsette og solid økonomi. Vi har eit spanande miljø med fokus på utvikling og vekst.

Føring av rekneskap samt rådgjeving for alle typar næringar er vår hovedvirksomhet, men vår bransje er i endring og vi ønsker å ligge i forkant med å tilby framtidsretta systemløysingar, tenester og rådgjeving for våre kunder.

Vi har ledige stillinger som:

Rekneskapsførar

ved vårt kontor i Sogndal

Vi søker etter deg som har erfaring med rekneskapsføring og har utdanning på høgskulenivå, primært innan økonomifag. Lang praksis og erfaring i yrket vil kunne kompensere for utdanning.

Du må ha gode datakunnskaper, og kjennskap til økonomisystem er ein fordel.

Vi jobbar i team slik at godt humør og evne til å samarbeide er viktige personlege eigenskapar.

Stillinga inneber rekneskapsføring, avstemming, lønnsbehandling, rapportering og fakturering for små og mellomstore verksemder.

Før nærare opplysning om stillinga, ta kontakt med: Teamleiar Tor Henning Mardal på telefon 971 46 433, e-post tor@oks-as.no

Autorisert rekneskapsførar

ved våre kontor i Årdal og Lærdal

Vi søker etter deg som er sjølvstendig, strukturert og trives med ansvar for eigen kundeportefølje, kan kommunisere godt med dine kunder og vere sosial og positiv. Har høg arbeidskapasitet og motiveres av personlig og faglig utvikling i fellesskap med dyktige kollegaer.

Stillinga inneber oppdragsansvar, rekneskapsføring, avstemming, lønnsbehandling, årsoppgjer og rådgjeving for små og mellomstore verksemder. I tillegg til dette krev stillinga rapportering, oppfølgjing og dagleg kontakt med eigen kundeportefølje.

Formell utdanning som grunnlag kan saman med praksis hos oss gje autorisasjon som rekneskapsførar.

For nærare opplysningar om stillinga, ta kontakt med: Dagleg leiar Jostein Bugjerde på telefon 404 21 063, e-post Jostein@oks-as.no

For begge stillingane kan vi tilby ein spanande og utfordrande jobb i ei verksemd i utvikling og vekst, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

Løn etter avtale, samt gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Søknad på stillinga saman med CV kan sendast på e-post til post@oks-as.no innan 26.mars 2018.

Skjermbilde 1.png