Økonomistyring

Styring av økonomien i bedrifter er viktig for ta riktige avgjerder. Økonomiservice AS hjelper deg med å sette opp ulike budsjett, og kombinert med våre gode rapporteringsverktøy og analysar, vil dette gje deg ei god oversikt over den økonomiske stoda i bedrifta.

Treng du hjelp med planlegging av investering og finansiering, hjelper vi i Økonomiservice AS deg gjerne med dette også.

  • Budsjettering og likviditetsstyring
  • Spesialrapportar
  • Finansiering og investeringsplanlegging
  • Rekneskapsanalyse
  • Lagerstyring