Årsavslutning

  • Skatteutrekning
  • Skattemelding til Skatteetaten
  • Offentleg rekneskap til Rekneskapsregisteret