Leiarsupport

Med leiarsupport kan Økonomiservice AS bidra med effektivisering av leiar- og administrasjonsfunksjonen i verksemda di. Vi kan tilby effektiviserande elektroniske løysingar for drifta, personalbistand, samt bistå i styrearbeid, strategiarbeid, prosjektarbeid og i endringsprosessar. I tillegg bistår vi ved forsikringsendringar, bankbytte etc. Økonomiservice AS sitt mål er å gjere kvardagen i di verksemd enklare, slik at verdiskapinga vert høgare.

  • Logistikk/papirflyt
  • IT-løysingar
  • Effektivisering av drift
  • Personal og administrasjon
  • Prosjektstyring
  • Styrearbeid
  • Forretningsførar
  • Skatterådgjeving
  • Strategi og forretningsplan