Landbruk

Tenkjer du på stifting, eigarskifte eller avvikling innafor landbruket? Økonomiservice AS rådgjev heile prosessen i lag med takstmann og advokat, frå idé til underskrivne avtalar.
Økonomiservice AS bistår også med rådgjeving på dei mange ulike tilskotsordningane i landbruket.