Selskapsetablering og kapitaljustering

Har du planar om å starte for deg sjølv vil Økonomiservice AS gi deg tips om kva som er viktig å tenkje på når du vel selskapsform. Vi bistår også med etablering av selskap. Kanskje du allereie har eit selskap som du vil avvikle, slå saman eller omdanne? Hjå Økonomiservice AS vil du få den hjelp du treng til dette.
Vi tek også verdivurdering av ditt selskap dersom du vurderar å selje verksemda.

  • Stifting av selskap
  • Kapitalendringar
  • Verdivurdering
  • Omdanning, fisjon og fusjon
  • Avvikling