Frå 2019 må arbeidsgiver innrapportere fordeler som ansatte får frå forretningsforbindelsar mv.

Dette vil omfatte private fordeler i form av:

  • Gåver

  • Rabatter ved kjøp av varer eller tjenester

  • Deltakelse på turer

  • Arrangement som konsert, forstillingar mv.

  • Privat bruk av bonuspoeng opptjent i arbeid

Dette medfører ein del ekstra administrativ oppfølging, både i forhold til rapportering frå dei ansatte, verdsettelse av den enkelte fordel, registrering i lønnssystemet, dokumentasjon og rapportering.

For meir innformasjon og tips til rutinar finn du her.

Ved spørsmål, ta kontakt med ditt lokale kontor.