IPS - årets pensjonsnyheit

IPS - Individuell pensjonssparing. Nytt regelverk gjer pensjonssparing meir gunstig.

Kva er IPS:

Skjermbilde 1.png
  • Du kan spare i IPS frå du er 18 til 75 år
  • Du kan spare inntil 40 000 kr. årleg
  • Skattefordel på 24% av det årlege sparebeløpet (inntil 9600 kr)
  • Det er ingen formueskatt på sparebeløpet
  • Sparebeløpet blir beskatta som alminneleg inntekt ved uttak
  • Ingen formueskatt på avkastninga
  • Pengane er bundne til pensjon og kan takast ut frå fylte 62 år
  • Utbetalingstid minimum 10 år
  • Utbetalingane skal vare til du er 80 år
  • Du vel sjølv når du vil slutte å spare, eller om du vil justere beløpet undervegs

Ta kontakt med eit av våre lokalkontor for meir informasjon