Høgare sjukepengdekning til sjølvstendig næringsdrivande

Frå 1.oktober 2017 auka sjukepengane frå 65% til 75% av sjukepengegrunnlaget.

Som sjølvstendig næringsdrivande har ein rett til sjukepeng frå 17. sjukefråværsdag, medan næringsdrivande som har teikna frivillig forsikring har rett frå 1. sjukedag. Auken gjeld både dei med og utan frivillig forsikring.

 

Ta kontantakt med eit av våre lokalkontor for meir informasjon.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

 

 

Les meir om sjukepeng til sjølvstendig næringsdrivande her.

Les meir om forsikring for sjølvstendig næringsdrivande her.