Kontantfakturering blir fortsatt tillatt frå 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem blir ikkje gjennomført.

Finansdepartementet foreslo i eit høyringsnotat 2.mai 2018 å oppheve muligheten til å dokumentere kontantsalg ved bruk av kontantfakturaer, som eit alternativ til bruk av eit kassasystem med produkterklæring.  Fleire har vore kritisk til dette, og departementet har teke oppfordringane til etterretning. Dette betyr at kontantsalg frå 1.januar 2019 ikkje må registrerast i eit kassasystem med produkterklæring hvis den bokføringspliktige sender ut salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bokføringsforskriften delkapittel 5-1.

For å lese meir om kontantfakturering og dei forenkla reglane kan du lesa her.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor ved spørsmål eller andre forhold.