Endring i diettgodtgjersla

Skjermbilde 1.png

Frå 2018 blir det skatt og arbeidsgivaravgift på deler av diettgodtgjersla.

I 2017 har diettgodtgjersle vore skattefritt for arbeidstakarar, og arbeidsgjevaren har ikkje betalt arbeidsgjevaravgift av denne godtgjersla.

Tilsette som tek imot diettgodtgjersle etter staten sine satsar, må frå 2018 betale skatt på 150kr av godtgjersla - for kvart døgn. Det vil seie at arbeidstakar må betale skatt, og arbeidsgjevar betale arbeidsgjevaravgift av 150 kr av godtgjersla. Dei same reglane gjeld om ein bur på pensjonat eller privat.

Dei som får dekka faktiske utgifter etter rekning, vil fortsatt kunne motta dette skattefritt.

Kontakt oss for meir informasjon.