Få mindre papirarbeid og betre oversikt med Approval

Ved å ta i bruk Visma Approval får du mindre papirarbeid og betre oversikt over utgifter og betaling av faktura.

Okonomiservice visma approval.jpg

Dine inngåande fakturaer kjem direkte til oss via e-post eller EHF (e-faktura). Vi handterarar dei i vårt system og sender til deg for godkjenning i Visma Approval. Du vil få ein epost som informerar om at dokumenta ligg klare til handsaming i Visma Approval. Her kan du godkjenne, avslå, vidaresende, endre kontering og legge inn kommentar.

Etter at faktura er godkjende, vert dei betalte automatisk på forfallsdato med vår betalingsløysing.

Det fine med Approval er at det er tilgjengeleg på alle einingar, slik at du har tilgang så lenge du på internett. Likeeins får du god oversikt over tidlegare mottekne faktura, og du kan lett søkje fram faktura på beløp, leverandør, dato osb.

Videoen under gir deg ei kjapp innføring i Visma Approval. Ta kontakt med eit av våre lokalkontor for å setje opp ei løysing for di bedrift.